Remington 100 dagar öppet köp

Fulla Bestämmelser, villkor och privatförsäkring

Återbetalning sker endast genom banköverföring.

Punkt 1.

Denna återbetalningsgaranti erbjuds av SPB Sweden AB, Gustavslundsvägen 133, 167 51 Bromma, nedan kallat Remington. Vänligen skicka inte några ansökningar till den här adressen utan till den adress som anges i punkt 8.

Punkt 2.

Detta erbjudande gäller samtliga Remingtonprodukter inköpta hos svenska återförsäljare.

Punkt 3.

Detta erbjudande är tillgängligt för alla privata hushåll och slutkonsumenter bosatta i Sverige som är över 18 år.

Punkt 4.

Tillgång till internet krävs

Punkt 5.

Om du inte är helt nöjd med resultatet från användningen av din Remington-produkt betalar Remington dig den faktiska köpeskillingen som betalats i enlighet med dessa villkor.

Punkt 6.

Ansökningar om återbetalningsförfrågningar måste göras inom 100 dagar från inköpsdatum. Datum för poststämpeln är relevant. Återbetalningsförfrågningar mottagna över 100 dagar från inköpsdatumet kommer att avslås.

Punkt 7.

För att göra en ansökan och få ditt bidrag, gå till: https://se.remington-europe.com/100-dagar-oppet-kop och ladda ner ansökningsformuläret. Alla sökande kommer att vara skyldiga att lämna följande information: inköpt produkt/modell, var produkten är inköpt, inköpsdatum, inköpspris, skäl för retur i mer än 30 ord, namn och adress, telefonnummer, e-mail adress, banknamn, clearing nummer och kontonummer.

Punkt 8.

Skicka in det ifyllda formuläret tillsammans med inköpsbeviset (ditt ursprungliga daterade till kvitto), Remington-produkten med tillbehör i sin oförstörda förpackning till följande adress:
Centralservice i Osby AB
Tegvägen 4
283 44 Osby
Tel. +46(0)479 130 48
mail.info@ocsab.se
www.ocsab.se

Punkt 9.

Den ansökande betalar porto och eventuella förpackningskostnader. Inga kostnader för porto och förpackningskostnader kommer att ersättas.

Punkt 10.

Produkten måste synas tydligt på inköpsbeviset. Om sökanden inte har inköpsbevis eller kvitto kommer inte ansökan att accepteras.

Punkt 11.

Ofullständiga förfrågningar, sena förfrågningar eller förfrågningar med felaktig information kommer inte att godtas. Bevis på bokad frakt accepteras inte som bevis på leverans. Vi ansvarar inte för förlorade, skadade eller försenade blanketter och/eller dess innehåll.

Punkt 12.

Om en ansökan inte godtas p.g.a. något av de ovan nämnda skälen eller om betalningsöverföringen avvisas på grund av felaktig information får den sökande inte pengarna tillbaka. I detta fall kommer vi att sträva efter att returnera produkten till den sökandes adress. Remington kommer att bära portokostnaderna men ingen återbetalning kommer att behandlas.

Punkt 13.

För återbetalningsförfrågningar som överensstämmer med dessa villkor kommer Remington att återbetala det faktiska inköpspriset som betalats (efter att eventuella rabattkuponger har utnyttjats) för högst 1 Remington-produkt vilket framgår av det ursprungliga inköpsbeviset. Återbetalningen kommer endast att tillhandahållas via banköverföring. Kontant återbetalning är inte möjlig.

Punkt 14.

Återbetalningen kommer att ske inom 60 dagar efter mottagandet av förfrågning om återbetalning som överensstämmer med dessa villkor.

Punkt 15.

Erbjudandet gäller endast en gång per hushåll per år.

Punkt 16.

Detta erbjudande påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Punkt 17.

Sekretessmeddelande: <br />Varje sökande försäkrar sitt samtycke om att Remington samlar, behandlar och använder personuppgifterna som nämnts ovan uteslutande för syftet och varaktigheten av detta erbjudande. Sökanden instämmer i att Remington har rätt att vidarebefordra den sökandes personuppgifter till tredje part i den utsträckning detta är nödvändigt för att genomföra returen och återbetalningen.

Ytterligare uppgifter om dataskydd anges på Remington Sveriges hemsida under Sekretess och dataskyddsregler: https://se.remington-europe.com/sekretess-och-dataskyddsregler

 

Senast uppdaterad augusti 2018

Use translation key: CONVAR_DESCRIPTION