REGLER & VILLKOR "1 ÅR EXTRA GARANTI"

AVSNITT 1 - Allmänna villkor

 1. Att mottaga "1 år extra garanti" (nedan kallad "extra garanti") är möjlig endast om dessa villkor är inkluderade och accepterade.
 2. "Extra Garanti" innebär att den ursprungliga garantin som visas på förpackningen, på bruksanvisningen eller garantisedeln, kommer att förlängas för den registrerade produkten med 12 månader från inköpsdatum.
 3. Den extra garantin erbjuds av Spectrum Brands och dess dotterbolag i hela världen, men med undantag för Storbritannien och Irland, Nord-och Sydamerika och Australien.
 4. Dina lagstadgade rättigheter påverkas inte av garantin eller dess förlängning. Denna extra garanti erbjuds utöver din normala lagstadgade rättigheter.
 5. Genom att registrera din produkt online godkänner du att prenumerera på vår e-postlista för nyhetsbrev som beskrivs i detalj i avsnitt 4.

AVSNITT 2 - Förutsättningar för att mottaga den extra garantin

 1. Registreringen är öppen för alla fysiska personer, i åldern 14 år eller över, i eget namn, med undantag för invånarna i Storbritannien & Irland, Nord-och Sydamerika och Australien.
 2. Att få ytterligare ett år av garanti, måste du ange ditt efternamn, förnamn, ålder, kön, en giltig e-postadress, datum och plats för inköpet samt modell av den produkt som skall registreras. Modellen finns angivet på produkten eller dess förpackning.
 3. Registreringen för extra garanti måste göras inom 28 dagar från inköpsdatum.
 4. Varje produkt kan registreras endast en gång.
 5. Vi förbehåller oss rätten att neka ytterligare ett års garanti om du har brutit dessa termer, angett felaktiga personuppgifter eller försökt att påverka registreringen på annat sätt

AVSNITT 3 - Extra garantie

Om produkten har registrerats enligt avsnitt 2 kommer du till en sida som innehåller en bekräftelse av registrering. Du får även denna registreringsbekräftelse via e-post. En utskrift av denna e-postbekräftelse eller på själva sidan som genereras under registreringsprocessen måste sparas som bevis. Den extra garantin kommer att beviljas endast om du visar utskriften tillsammans med inköpsbevis i händelse av ett garanti ärende.

Den extra garantitiden skall omfattas av samma villkor som den ursprungliga garantin. Dessa villkor och kontaktuppgifter i din region finns i produktens bruksanvisning eller garantibevis samt via Remington hemsida www.remington-europe.com/register/.
I fall den registrerade produkten inte är tillgänglig vid tidpunkten för garantianspråk, till exempel på grund av att produkten utgått, kommer felet att åtgärdas genom utbyte mot en produkt av motsvarande kvalité och pris, efter överenskommelse mellan dig och ditt lokala servicecenter.

AVSNITT 4 - Dataskyddslag / Nyhetsbrev

 1. Vi garanterar överensstämmelse med de gällande lagstadgade bestämmelserna om dataskydd.
  Se vår sekretesspolicy i detta avseende.
 2. Vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter om dig enbart i ändamål för administration och hantering av extra garanti och för att skicka nyhetsbrev till dig. Du deklarerar ditt uttryckliga samtycke till lagring och användning av de personuppgifter som du lämnat för ovannämnda ändamål.
 3. Vi har rätt att vidarebefordra personuppgifter till tredje part, inklusive men inte begränsat till våra europeiska dotterbolag, våra europeiska servicecenter och våra externa distributörer, i den mån det krävs för administration och hantering av extra garanti eller nyhetsbrev.
 4. Nyhetsbreven kommer att innehålla aktuella erbjudanden, nyheter och information om våra produkter. Vi försöker ständigt att förbättra våra tjänster. Detta inkluderar att analysera de nyhetsbrev som har skickats, till exempel om de tillhandahållna e-postadresserna finns tillgängliga, om ett nyhetsbrev har öppnats, vilket länkar i nyhetsbreven som har använts och om det finns något svar eller retur.
 5. Du kan avregistrera dig från våra nyhetsbrev när som helst och med omedelbar verkan för framtiden. Detta kan göras genom att klicka på unsubscribe länken längst ner på våra nyhetsbrev eller genom att kontakta oss via vårt kontaktformulär eller maila vår kundservice: info@eu.spectrumbrands.com.
 6. Du har möjlighet att dra tillbaka ditt samtycke till lagring av dina personuppgifter när som helst med omedelbar verkan för framtiden.

AVSNITT 5 - Tillämplig lag

Skulle någon tvist uppstå, tillämpas gällande lagar i Sverige

VARTA Remington Rayovac Sweden AB: Juli 2013

Registrera dig för att få nyheter och erbjudanden från Remington
 
SEKRETESSPOLICY | ANVÄNDARVILLKOR | IMPRINT | ©2017 SPECTRUM BRANDS, INC., ALL RIGHTS RESERVED