SEKRETESS OCH DATASKYDDSREGLER

SEKRETESS OCH DATASKYDDSREGLER

På Remington prioriterar vi våra användares integritet, skydd av personuppgifter och den konfidentiella hanteringen av dessa, och vi följer alla lagstadgade nationella och europeiska dataskyddsregler och förordningar.

Här hittar du några viktiga aspekter på den information och de personuppgifter som vi samlar in och hur vi hanterar dessa, inklusive vilken information som samlas in, hur den används, och med vem den delas.

1. Insamling, bearbetning och användning av Uppgifter

Precis som med de flesta webbplatser kan du besöka vår Webbplats utan att avslöja din identitet eller några andra uppgifter. Däremot samlar vi in information om det totala antalet besök, den totala mängd tid som du tillbringat på vår Webbplats, vilka sidor som visats samt information från din webbläsare, i synnerhet din IP-adress och uppgifter om programvarans och maskinvarans egenskaper. Denna information sammanställs på ett sätt som gör det möjligt för oss att bedöma hur Webbplatsen används och hur den kan förbättras.

Vi lagrar endast information och personuppgifter (kallad genast som "Data") som du sänder frivilligt, till exempel i samband med en order, en registrering eller en förfrågan via vårt kontaktformulär - dessa är bland annat ditt namn, din adress och din e-postadress.

Första gången du kontaktar oss skapar vi en användarprofil i en databas. Alla övriga Uppgifter som du tillhandahåller på ett senare stadium lagras under den profilen.

Om du lämnar ut några Uppgifter som rör andra personer, till exempel make/maka eller arbetskamrater, förutsätter vi att du har deras tillstånd att lämna ut denna information. 

Användare som är under 18 år får inte lämna ut några Uppgifter eller på annat sätt tillhandahålla information på vår Webbplats utan målsmans tillstånd. 

Såvida du inte blivit informerad om något annat i samband med att din data lämnas, lagras och behandlas din data av oss och får endast användas för hantering av dina önskemål och / eller förfrågningar och / eller andra frågor som följer av eventuella avtal mellan dig och oss, till exempel för leverans av produkter och för betalningstransaktioner, samt för tekniska administreringsändamål..

2. Lagring av Uppgifter

Vi lagrar all data som du sänder till oss, tills du återkallar ditt samtycke. Du har rätt att begära delvis eller fullständig radering av dina uppgifter när som helst. Vi kommer att genomföra en sådan begäran utan dröjsmål. I de fall där vi enligt lag är skyldiga att lagra data, kommer dessa data inte tas bort, men blockeras.

3. Rätt att få tillgång till Uppgifter

Du kan när som helst få information om dina lagrade uppgifter via skriftlig begäran.

4. Prenumerera på vår e-post utskick

Om du prenumererar på våra e-postutskick, kommer vi att använda den information du har gett med ditt uttryckliga medgivande för att skicka nyhetsbrev till dig. Uppgiften om din e-postadress, förnamn och efternamn krävs. All annan information ges frivilligt och hjälper oss att skicka e-post som är mer relevant för dig. Nyhetsbreven kommer att innehålla aktuella erbjudanden, nyheter och information om våra produkter.

Vi försöker ständigt att förbättra våra tjänster. Detta inkluderar att analysera de nyhetsbrev som har skickats, till exempel om de tillhandahållna e-postadresserna finns tillgängliga, om ett nyhetsbrev har öppnats, vilka länkar i nyhetsbreven har använts och om det finns något svar eller retur.

Inga uppgifter kommer att lämnas ut till tredje part. Du kan avregistrera dig från våra nyhetsbrev när som helst och med omedelbar verkan för framtiden. Detta kan göras genom att klicka på avregistreringslänken längst ner på våra nyhetsbrev eller genom att kontakta oss via vårt kontaktformulär eller maila vår kundservice: info@eu.spectrumbrands.com.

5. Cookies

Vi använder cookies för att förbättra dina besök på våra webbplatser och för att samla in och lagra data för marknadsföring och optimering ändamål. En cookie är en liten textfil som skickas till din webbläsare från en webbserver och lagras på din dators hårddisk för igenkänning av webbläsaren som används. De cookies vi använder inte lagra personlig information utan att hjälpa till att skapa användarprofiler under pseudonym. De kan inte skada ditt system.

Du kan inaktivera användningen av cookies som helst genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Ta reda på mer om villkoren för Cookies här.

6. Utlämning av Uppgifter till tredje part

Vi vidarebefordrar inte de data vi samlar in till utomstående. Vi säljer inte, hyr inte ut eller byter data utom när det kan krävas enligt lag eller som uttryckligen beskrivs nedan. I händelse av att underleverantörer eller agenter utför de tjänster som du har begärt från oss, är våra partners som krävs för att hantera uppgifterna konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade bestämmelser endast om syftet med dessa tjänster. Dessutom ombeds de att behandla dina uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och Data Protection Policy och tillämplig lag.

7. Säkerhet

Vi är måna om att skydda dina Uppgifter och använder oss av alla tekniska och organisatoriska möjligheter för att lagra Uppgifterna på ett sätt som gör dem oåtkomliga för tredje part. 

Alla Uppgifter lagras på servrar som följer höga säkerhetsstandarder och som är skyddade mot intrång från obehöriga samt mot otillåten användning.

För ytterligare information som rör dataskydd kan du kontakta oss direkt på den enhet som ansvarar för detta:

Spectrum Brands

The company reserves the right to change these terms from time to time.

© Spectrum Brands Inc, September 2020

Use translation key: CONVAR_DESCRIPTION